• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy i szkolenia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs języka chińskiego (w trybie stacjonarnym) - 2023/2024

Szczegóły
Kod CN_KURS_STACJONARNY_2023_2024
Jednostka organizacyjna Klasa Konfucjańska
Forma studiów Kurs stacjonarny (bez zajęć online)
Poziom kształcenia Kursy i szkolenia
Języki wykładowe angielski
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej pokój 3C
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek – piątek od 08:00 do 15:00
tel. (85) 746 90 44
chinski@pb.edu.pl
Adres WWW https://pb.edu.pl/klasa-konfucjanska/kurs-jezyka-chinskiego/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.10.2023 08:00 – 12.10.2023 23:59)

Kurs j. chińskiego - 7 edycja

Cele oraz efekty kształcenia kursu języka chińskiego w Klasie Konfucjańskiej PB zdefiniowane są w odniesieniu do państwowego egzaminu znajomości języka chińskiego HSK oraz YCT w przypadku grup dziecięcych. Kurs jest przeznaczony dla osób początkujących i kontynuujących naukę. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauką języka i poznaniem kultury chińskiej – zarówno z Politechniki Białostockiej, jak i osób z nami niezwiązanych.  

Zajęcia grup będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie MS Teams w systemie spotkań 1x lub 2x w tygodniu (52 lub 104 godzin lekcyjnych). Lekcje są prowadzone przez chińskich lektorów, oddelegowanych przez Chinese International Education Foundation i Politechnikę Pekińską. 

Zakres materiału realizowany na zajęciach opiera się na serii  podręczników HSK Standard CourseYCT Standard Course (grupy dziecięce) oraz dodatkowych materiałach przygotowywanych przez lektorów.

Opis grup - zajęcia stacjonarne

Program kursu

Grupy początkujące – HSK 1.0

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie uczyli się języka chińskiego. Słuchacze rozwijają podstawowe sprawności językowe oraz wypracowują własne strategie uczenia się języka chińskiego, a także zdobywają wiedzę na temat kultury chińskiej (np. podstawowych świąt chińskich, elementów życia codziennego).

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 planuje się utworzenie 3 grup dla osób początkujących:

·        HSK 1.0 BEGINNERS 2xWEEK - kurs intensywny, zajęcia 2x tyg. (104 godz. - pon. / śr.)

Celem kursu jest opanowanie całości lub większości materiału wymaganego na poziomie HSK 1.

·        HSK 1.0 BEGINNERS 1xWEEK (Monday) – zajęcia 1 x tyg. (52 godz. - poniedziałki)

·        HSK 1.0 BEGINNERS 1xWEEK (Thursday) – zajęcia 1 x tyg. (52 godz. - czwartki)

Celem kursu jest opanowanie ok. połowy materiału wymaganego na poziomie HSK 1. 

Grupy kontynuujące:

·        HSK 2.0 TIANJIN – zajęcia 2x tyg. (104 godz. – wt. / czw.)

·        HSK 2.0 QINGDAO – zajęcia 1x tyg. (52 godz. – piątki)

Podczas kursu zostanie utrwalony materiał wymagany na poziomie HSK 1, po czym grupa rozpocznie realizację materiału na poziomie HSK 2.

  •    HSK 2.1 NANJING + CHONGQING – zajęcia 2x tyg. (104 godz. – wt. / czw.)

Grupa realizująca dalszą części materiału wymaganego na poziomie HSK 2. Połączenie grupy stacjonarnej (Nanjing) i online (Chongqing) z zeszłego semestru.

  •    HSK 3.1 XI’AN – zajęcia 1x tyg. (52 godz. – piątki)

Grupa realizująca dalszą części materiału wymaganego na poziomie HSK 3.

Grupa dla dzieci:

Zajęcia są przeznaczona dla dzieci w wieku ok. 8-12 lat. Ponieważ zajęcia są prowadzone
w j. angielskim, dziecko powinno posiadać podstawową znajomość tego języka.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 planuje się utworzenie 1 grupy dla dzieci
od podstaw:

  • YCT 1.0 (Kids) – zajęcia 1x tyg. (26 godz. – soboty)

Grupa dla dzieci, które zaczynają swoją przygodę z j. chińskim. Podczas kursu zostanie opracowana
ok. połowa lub większość materiału wymaganego na poziomie YCT 1.    

Etap realizacji materiału każdej z grup został podany w przybliżeniu. Tempo pracy jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb grupy.

Tryb kursu i częstotliwość zajęć

Zaliczenia 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jest ukończenie kursu (2 semestry) przy frekwencji na zajęciach min. 50%.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wygenerować z systemu IRK formularz zgłoszeniowy na kurs (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• dostarczyć wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, pok. 3c);
• dostarczyć uzupełnioną i podpisaną ankietę osobową (Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, pok. 3c). Wzór ankiety osobowej do pobrania z systemu IRK (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• zawrzeć umowę o warunkach odpłatności za kurs (Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, pok. 3c);
• Termin rekrutacji: do 12 października 2023 (o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłaty 

Studenci PB, pracownicy PB, członkowie rodziny pracownika PB*:  5 zł/ godz. 

• Opłata za kurs 104-godzinny (zajęcia 2x tyg.): 520 zł 
• Opłata za kurs 52-godzinny (zajęcia 1x tyg.): 260 zł
• Opłata za kurs 26-godzinny (grupa dziecięca): 130 zł

* Członkowie rodziny pracownika PB uprawnieni do zniżki to: współmałżonek, dzieci i młodzież ucząca się do 25 r.ż.

Osoby spoza PB:  15 zł/ godz. 

• Opłata za kurs 104-godzinny (zajęcia 2x tyg.): 1560 zł 
• Opłata za kurs 52-godzinny (zajęcia 1x tyg.): 780 zł
• Opłata za kurs 26-godzinny (grupa dziecięca): 390zł

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 2 lub 4 raty.