• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy i szkolenia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs JavaScript Developer - 2023/2024

Szczegóły
Kod JSD_KURS_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.06.2023 08:00 – 29.09.2023 15:00)

Kurs poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym wytwarzania nowoczesnych aplikacji internetowych i systemów z wykorzystaniem języka JavaScript i technologii powiązanych. Uczestnik poznaje od podstaw język JavaScript i jego możliwości istotne w tworzeniu nowoczesnych aplikacji webowych. W ramach zajęć uczestnik zdobywa także wiedzę jak korzystać z narzędzi jak Git, npm czy Gulp oraz poznaje platformę Node.js i frameworki Angular i React.js. 

Absolwent kursu będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na rynku pracy jako JavaScript Junior Developer w firmach związanych z wytwarzaniem aplikacji WWW. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu programowania języka JavaScript, budowy stron internetowych, standardów i technologii WWW oraz pracy w zespole developerskim. Uczestnik zdobywa wiedzę w oparciu o praktyczne przykłady oraz doświadczenie kadry dydaktycznej. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał m.in. wiedzę i umiejętności:

• dotyczące programowania w języku JavaScript, poczynając od podstaw a kończąc na programowaniu obiektowym i zagadnieniach zaawansowanych;

• na temat metodyk pracy przy projektach - Agile i Scrum i kultury pracy deweloperów i tworzenia kodu oraz całego procesu;

• projektowania aplikacji JavaScript z wykorzystaniem wytycznych organizacja kodu, wydajności oraz wzorców projektowych;

• o bieżących standardach kodowania w języku HTML5/CSS3 oraz technikach wytwarzania stron WWW w kontekście aplikacji JavaScript;

• na temat programowania w języku JavaScript wykorzystując do tego popularne frameworki m.in. AngularJS, React;

• projektowania aplikacji ServerSide, programowania i zarządzania systemami z wykorzystaniem środowiska i technologii node.js;

• projektowania i programowania aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka wieloplatformowego React Native;

• o testowaniu i walidacji budowanych rozwiązań;

• w posługiwaniu się narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej pracy JavaScript Developera oraz praktykami Dev-Ops w wytwarzaniu i utrzymaniu systemów.

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni mieć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi, w szczególności związane z obsługą systemów operacyjnych, instalacją oprogramowania, posługiwaniem się konsolą wiersza poleceń MS Windows lub powłoką systemu Linux (shell). 

Kandydaci nie muszą posiadać wykształcenia technicznego. Niezbędną wiedzę programistyczną dotyczącą języka JavaScript, uczestnik zdobędzie od początku, w trakcie nauki tego przedmiotu na obu semestrach niniejszego szkolenia. Należy jednak zaznaczyć, że jest to kurs intensywny. Dla osób, które nie miały dotychczas do czynienia z podstawami programowania, udział w zajęciach może wymagać dodatkowych nakładów pracy. 

Niniejszy kurs skierowany jest w głównej mierze do osób, które nie miały styczności z programowaniem. Autorzy planu kursu zakładają, że niezbędną wiedzę programistyczną uczestnik zdobędzie w trakcie nauki na obu semestrach kursu. Przed rozpoczęciem kursu wymagane będzie ukończenie kilku lekcji z kursu z podstaw JavaScript, np. CodeAcademy, Udemy, Kurs Javascript dla superbohaterów, JavaScript Tutorial for Beginners: Learn Javascript Step by Step. Pozytywne zaliczenie tych lekcji będzie podstawą do podjęcia decyzji przez samego uczestnika i definiuje wymagania wstępne dla kursu. Wymagany zakres to: zmienne, ciągi znaków, konsola, instrukcje warunkowe i funkcje.  

 

Opis kursu

Program kursu

Kurs "JavaScript Developer" trwa dwa semestry.

Program kursu (257 godzin: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Programowanie w języku JavaScript • Angular od podstaw – Programowanie w aplikacji Web • Framework i ekosystem React – Wprowadzenie • NodeJS – środowisko i technologia ServerSide 1 • Podstawy Agile i Scrum • Metodyka DevOps – produkcja i utrzymanie oprogramowania • Zaawansowanie zagadnienia języka JavaScript • Zaawansowane programowanie aplikacji w Angular • Framework i ekosystem React – Aplikacja serwerowa • NodeJS – środowisko i technologia ServerSide 2 • Wytwarzanie oprogramowania z wykorzystaniem Agile i Scrum

Tryb kursu i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów.  

Ukończenie kursu

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs (online);

• opłata rekrutacyjna nie jest pobierana;

Termin rekrutacji: 26 czerwca - 29 września 2023 (o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4300,00zł 
Opłata za cały rok: 8600,00zł 
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.