• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy i szkolenia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018

Szczegóły
Kod AWZSZ_SZKOLENIE_WIZ_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Forma studiów Kurs stacjonarny (bez zajęć online)
Poziom kształcenia Kursy i szkolenia
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 16 godzin dydaktycznych
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
budynek Dziekanatu
pokój 100
ul. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 98 02
wiz.sekretariat@pb.edu.pl
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (09.01.2024 08:00 – 10.02.2024 23:59)

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018

Szkolenie z zakresu auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 kierowane jest do wszystkich chętnych, w tym przede wszystkim absolwentów studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Opis zajęć

Program zajęć

Program szkolenia:

• Struktura norm zarządzania serii ISO. Terminy i definicje. Podejście procesowe
• Kontekst organizacji; Przywództwo. Interpretacja, przykłady dowodów audytowych, ćwiczenia.
• Planowanie; Wsparcie. Interpretacja, przykłady dowodów audytowych, ćwiczenia.
• Działania operacyjne (ISO 9001). Interpretacja, przykłady dowodów audytowych, ćwiczenia.
• Działania operacyjne (ISO 14001 i ISO 45001). Interpretacja, przykłady dowodów audytowych, ćwiczenia.
• Ocena efektów działania; Doskonalenie. Interpretacja, przykłady dowodów audytowych, ćwiczenia.
• Zasady audytowania – wg. PN-EN ISO 19011:2018 „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania”.
• Ćwiczenia: Identyfikowanie i dokumentowanie niezgodności. Ścieżki audytowania. Działania Korygujące.
• Końcowy test wiedzy. 

Tryb zajęć i częstotliwość zajęć

Szkolenie obejmie 2 dni weekendowe, po 8 godzin dydaktycznych w dniu 17 i 18 lutego 2024 roku (łącznie 16 godzin dydaktycznych). Szkolenie zakończy się testem wiedzy. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• utworzyć konto w systemie IRK;
• wygenerować z systemu IRK formularz zgłoszeniowy na szkolenie (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• dostarczyć wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (Wydział Inżynierii Zarządzania, budynek Dziekanatu, pokój 100);
• dostarczyć uzupełnioną i podpisaną ankietę osobową (Wydział Inżynierii Zarządzania, budynek Dziekanatu, pokój 100). Wzór ankiety osobowej do pobrania z systemu IRK (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• Termin rekrutacji: do 4 stycznia 2024 do 10 lutego 2024.

Opłaty 

Odpłatność za szkolenie wynosi 700 zł.
Nie ma możliwości rozbicia opłaty na raty.