• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy i szkolenia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs Bezpieczeństwo Systemów i Sieci Komputerowych - 2023/2024

Szczegóły
Kod BSSK_KURS_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.06.2023 08:00 – 29.09.2023 15:00)

Kurs „Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych” przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć pracę w firmach, organizacjach czy jednostkach administracji wykorzystujących systemy informatyczne i sieci komputerowe na stanowiskach związanych z projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów oraz sieci komputerowych. Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania i utrzymania systemów i sieci komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z bezpieczeństwem przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych. 
Kurs skierowany będzie do osób posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury sieciowej.

Uczestnik kursu będzie przygotowany do pracy z systemami i sieciami komputerowymi oraz nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i zarządzania systemami oraz sieciami komputerowymi, jak również rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu urządzeń, systemów i sieci komputerowych. Dodatkowo program kursu obejmuje treści pozwalające słuchaczom przygotować się do egzaminów prowadzących do uzyskania renomowanych certyfikatów z zakresu systemów i sieci komputerowych wydawanych m.in. przez Cisco, Microsoft, czy LPI. Zadania w czasie zajęć będą realizowane z wykorzystaniem systemów operacyjnych: Linux, Windows, RouterOS oraz Cisco IOS.

Opis kursu

Program kursu

Kurs "Bezpieczeństwo  Systemów i Sieci Komputerowych" trwa dwa semestry.

Program kursu (300 godzin: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Administracja systemami Linux - LPIC-1 • Administracja systemami Windows I • CCNA R&S: Wprowadzenie do sieci komputerowych • Kryptografia • Wprowadzenie do systemu Linux • Cyberbezpieczeństwo w praktyce - studia przypadków 1 • Ochrona danych osobowych w internecie • Administracja systemami Linux - LPIC-2 • Administracja systemami Windows II • CCNA R&S: Podstawy przełączania i routingu • Bezpieczeństwo sieci komputerowych • Sieci bezprzewodowe • Testy penetracyjne • Cyberbezpieczeństwo w praktyce - studia przypadków 2 • Protokoły rutingu sieciowego  • Bezpieczeństwo klasy enterprise • Współczesne systemy firewall.

Tryb kursu i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Ukończenie kursu

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Rekrutacja

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs (online);
• opłata rekrutacyjna nie jest pobierana;

Termin rekrutacji: 26 czerwca - 29 września 2023 (o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4300,00zł 
Opłata za cały rok: 8600,00zł

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.