• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy i szkolenia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs języka polskiego jako obcego (w trybie stacjonarnym) - 2023/2024

Szczegóły
Kod POLISH_LAB_KURS_STC_LETNI_2023_2024
Jednostka organizacyjna Studium Języków Obcych
Forma studiów Kurs stacjonarny (bez zajęć online)
Poziom kształcenia Kursy i szkolenia
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Adres komisji rekrutacyjnej Centrum Nowoczesnego Kształcenia
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
Studium Języków Obcych P2/06, P1/04
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek od 13:30 do 15:00 - P1/04
tel. (85) 746 91 41
piątek od 12:15 do 15:00 - P2/06
tel. (85) 746 91 43; 786 989 286
kursypl@pb.edu.pl
Adres WWW https://pb.edu.pl/sjo/polish-lab/kursy-jezyka-polskiego-jako-obcego/
Tura 1 (30.01.2024 12:00 – 01.03.2024 23:59)

Kursy języka polskiego jako obcego na poziomach A1+, A2+, B1, B1+, B2+, MED A2/B1 (w trybie stacjonarnym) - 2023/2024

Jesteś zainteresowany szybką i intensywną nauką? Zapraszamy do naszego Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, gdzie z naszej oferty dobierzemy najbardziej optymalny kurs właśnie dla Ciebie! Z każdego kursu otrzymasz to, co najważniejsze – umiejętność komunikacji i praktyczną znajomość języka. Przygotuj się na całkowite zanurzenie w języku polskim!

Wyróżnia nas spersonalizowane i profesjonalne podejście do przyszłego kursanta, rzetelna rekrutacja oraz wysoka  jakość nauczania. Zanim trafisz do właściwej grupy językowej, sprawdzimy Twój poziom znajomości języka polskiego. Wybierzemy dla Ciebie najlepszy wariant. 

Nasze intensywne kursy to:

• dynamiczne, różnorodne i motywujące zajęcia;
• rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania;
• szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie języka – mówienie i rozumienie;
• gramatyka ćwiczona w autentycznych sytuacjach językowych;
• ciekawe gry i zadania językowe;
• interakcja z pozostałymi uczestnikami kursu;
• międzynarodowe grupy;
• koncentracja na indywidualne potrzeby kursantów.

Zajęcia są prowadzone przez kadrę Studium Języków Obcych – egzaminatorów Egzaminu Certyfikowanego i dydaktyków z wieloletnim doświadczeniem. Wysokiej klasy specjaliści od nauczania JPJO, doświadczeni metodycy władający biegle dodatkowo jednym lub dwoma językami obcymi są w stanie zapewnić najwyższą jakość nauczania.

Opis grup

Program kursu

Nasze Kursy są skierowane do osób dorosłych, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, wzbogacać słownictwo na wybranym poziomie oraz podnosić świadomość używania języka polskiego jako obcego.

Wiedza zdobyta na poszczególnych poziomach językowych:

Poziom A1+ (60 godz.) - Kursanci kontynuują naukę języka polskiego, którą poznali na kursie A1 w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Ćwiczą umiejętność porozumiewania się w typowych sytuacjach życia codziennego, a także zapoznają się z elementami polskiej sztuki, kultury, obyczajów, geografii i historii. Pogłębiają swoje umiejętności językowe rozumienia mowy, języka pisanego, intonacji i akcentu. Kurs przygotowuje słuchaczy do samodzielnej nauki języka polskiego. 

Poziom A2+ (60 godz.) - Kursanci kontynuują naukę języka polskiego, którą poznali na kursie A2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Kursanci pogłębią swoje umiejętności posługiwania się polską gramatyką i przećwiczą umiejętności skutecznego, konstruktywnego i pewnego porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziom B1+ (60 godz.) - Kursanci kontynuują naukę języka polskiego, którą poznali na kursie B1 w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Kursanci potrafią nie tylko nawiązać kontakt w celu zadawania pytań, uzyskać informację, ale także włączyć się do rozmów innych. Mogą być aktywnym uczestnikiem prostej dyskusji, potrafią wyrazić w prosty sposób swoje intencje, myśli i opinie oraz je uzasadnić. Wiedzą jak opowiadać o wydarzeniach  z przeszłości i planach na przyszłość. Kurs doskonale przygotowuje osoby do zdania egzaminu certyfikatowego, który odbędzię sie w czerwcu 2024 roku.

Poziom B2+ (60 godz.) – Kursanci kontynuują naukę języka polskiego, którą poznali na kursie B2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Kursanci potrafią czytać ze zrozumieniem fragmenty współczesnej literatury polskiej, tłumaczyć teksty artykułów prasowych, potrafią podjąć i aktywnie uczestniczyć w dyskusji nie tylko na tematy życia codziennego, ale włącznie z tematami specjalistycznymi związanymi z jego zainteresowaniami. Potrafią wygłosić krótkie referaty przed audytorium i odpowiadać na konkretne zadawane pytania. Umieją przedstawić swoje poglądy i brać udział w dyskusji oficjalnej.  Znają i potrafią trafnie odczytać współczesne, powszechnie używane idiomy. 

Poziom B1 (30 godz.) – krótki kurs, który przygotowuje do zdania egzaminu certyfikatowego, który odbędzię sie w czerwcu 2024 roku. Kursanci maja możliwość zapoznania się ze wszystkimi sprawnościami: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisania i mówienia. Będą mieli możliwość rozwiązywania przykładowych testów, pisania tekstów długich i kótkich, powtórzenia gramatyki oraz przeprowadzenia egaminu próbnego pisemnego, jak i ustnego.

Poziom A2/B1 MED (60 godz.) - Kurs jest skierowany do cudzoziemców planujących pracę w polskiej służbie zdrowia. Celem kursu jest przygotowanie do porozumiewania się z pacjentem, rodziną pacjenta i personelem medycznym, korzystania i prowadzenia dokumentacji medycznej, a także do rozmowy o pracę.

Tryb kursu i częstotliwość zajęć

Kursy stacjonarne 60-godzinne odbywają się 2x w tygodniu w godzinach popołudniowych po 90 minut w okresie luty – czerwiec 2024.

• kurs na poziomie A1+ - poniedziałki i środy 18:00-19:30

• kurs na poziomie A2+ - wtorki i czwartki 18:00-19:30

• kurs na poziomie B1+ - wtorki i czwartki 17:30-19:00

• kurs na poziomie B2+ – poniedziałki i środy 17:45 – 19:15

• kurs na poziomie A2/B1  MED – poniedziałki i środy 18:00-19:30

• kurs na poziomie B1  – poniedziałki 16:30 - 18:00 (30-godzinny)

Zaliczenia 

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jest ukończenie kursu przy frekwencji min 70%. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wygenerować z systemu IRK formularz zgłoszeniowy na kurs (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• dostarczyć wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, ul. Zwierzyniecka 16, I piętro P1/04 lub II piętro P2/06 w godzinach pracy);
• dostarczyć uzupełnioną i podpisaną ankietę osobową (Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, ul. Zwierzyniecka 16, I piętro P1/04 lub II piętro P2/06 w godzinach pracy). Wzór ankiety osobowej do pobrania z systemu IRK (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• Termin rekrutacji: do 1 marca 2024 (o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłaty 

Cena kursu uzależniona jest od liczby osób w grupie (min. 6 – maks. 11 osób).
W przypadku 60 godzin lekcyjnych zaczyna się już od 1143 zł (ze zniżkami).
W przypadku 30 godzin lekcyjnych zaczyna się już od 712  zł (ze zniżkami).

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 3 raty.