• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy i szkolenia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs języka chińskiego (w trybie zdalnym) - 2023/2024

Szczegóły
Kod CN_KURS_ONLINE_2023_2024_UZUP
Jednostka organizacyjna Klasa Konfucjańska
Forma studiów Kurs online
Poziom kształcenia Kursy i szkolenia
Języki wykładowe angielski
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
ul. Zwierzyniecka 14
15-333 Białystok
pokój 4
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek – piątek od 08:00 do 15:00
tel. (85) 746 91 97
chinski@pb.edu.pl
Adres WWW https://pb.edu.pl/klasa-konfucjanska/kurs-jezyka-chinskiego/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (22.01.2024 08:00 – 21.02.2024 15:00)

Kurs j. chińskiego - 7 edycja

Cele oraz efekty kształcenia kursu języka chińskiego w Klasie Konfucjańskiej PB zdefiniowane są w odniesieniu do państwowego egzaminu znajomości języka chińskiego HSK oraz YCT w przypadku grup dziecięcych. Kurs jest przeznaczony dla osób początkujących i kontynuujących naukę. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauką języka i poznaniem kultury chińskiej – zarówno z Politechniki Białostockiej, jak i osób z nami niezwiązanych.  

Zajęcia grup będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie MS Teams w systemie spotkań 1x lub 2x w tygodniu (52 lub 104 godzin lekcyjnych). Lekcje są prowadzone przez chińskich lektorów, oddelegowanych przez Chinese International Education Foundation i Politechnikę Pekińską.

Zakres materiału realizowany na zajęciach opiera się na serii  podręczników HSK Standard CourseYCT Standard Course (grupy dziecięce) oraz dodatkowych materiałach przygotowywanych przez lektorów.

Opis grup - zajęcia online

Program kursu

Grupy początkujące – HSK 1.0

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie uczyli się języka chińskiego. Słuchacze rozwijają podstawowe sprawności językowe oraz wypracowują własne strategie uczenia się języka chińskiego, a także zdobywają wiedzę na temat kultury chińskiej (np. podstawowych świąt chińskich, elementów życia codziennego). 

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 planuje się utworzenie 2 grup online dla osób początkujących:

·        HSK 1.0: BEGINNERS 1xWEEK - zajęcia 1 x tyg. (26 godz.) online (poniedziałki)

Celem kursu jest opanowanie ok. połowy materiału wymaganego na poziomie HSK 1.

·        HSK 1.0: BEGINNERS 1xWEEK – zajęcia 1 x tyg. (26 godz.) online (wtorki)

Celem kursu jest opanowanie ok. połowy materiału wymaganego na poziomie HSK 1. 

Grupy kontynuujące:

          ·       HSK 1.1: KANTON – zajęcia 1x tyg. (26 godz.), online (środy)

Grupa realizująca dalszą część materiału na poziomie HSK 1.

·        HSK 2.0: SHANGHAI – zajęcia 1x tyg. (26 godz.), online (piątki)

Podczas kursu zostanie dokończony i utrwalony materiał wymagany na poziomie HSK 1 oraz rozpoczęta zostanie nauka słownictwa i gramatyki na poziomie HSK 2. 

  •    HSK 2.0: NANKIN – zajęcia 2x tyg. (52 godz.), online (w. / czw.)

Podczas kursu zostanie dokończony i utrwalony materiał wymagany na poziomie HSK 1 oraz rozpoczęta zostanie nauka słownictwa i gramatyki na poziomie HSK 2. 

  •    HSK 3.1: BEIJING – zajęcia 1x tyg. (26 godz.), online (wtorki)

Grupa realizująca dalszą części materiału wymaganego na poziomie HSK 3. 

         ·      HSK 4.1: CHENGDU – intensywny, zajęcia 2x tyg. (52 godz.), online (pon. / śr.)

Grupa realizująca dalszą części materiału na poziomie HSK 4.

Grupy kontynuujące – Zheng Weiwei:

• HSK 2.1 – Sec. A - zajęcia 1 x tyg. (26 godz.) online (wtorki) 

Podczas kursu zostanie dokończony i utrwalony materiał na poziomie HSK 2 oraz rozpoczęta zostanie realizacja materiału na poziomie HSK 3.

• HSK 2.0 – Sec. C (+ Sec. B + Sec. E) - zajęcia 1 x tyg. (26 godz.) online (środy) 

Grupa realizująca dalszą części materiału na poziomie HSK 2. Grupa odpowiednia dla osób 

z dotychczasowej grupy Sec. B, Sec. E lub Sec. D.  

• HSK 2.0 – Sec. D (+ Sec. B + Sec. E) - zajęcia 1 x tyg. (26 godz.) online (piątki) 

Grupa realizująca dalszą części materiału na poziomie HSK 2. Grupa odpowiednia również dla osób 

z dotychczasowej grupy Sec. B, Sec. E lub Sec. C  

• HSK 1.1 – Sec. G (+ Sec. F) - zajęcia 1 x tyg. (26 godz.) online (piątki) 

Grupa realizująca dalszą części materiału na poziomie HSK 1. Grupa odpowiednia również dla osób 
z dotychczasowej grupy Sec. F 

Etap realizacji materiału każdej z grup został podany w przybliżeniu. Tempo pracy jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb grupy. 

Tryb kursu i częstotliwość zajęć

Zaliczenia 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jest ukończenie kursu przy frekwencji na zajęciach min. 50%. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wygenerować z systemu IRK formularz zgłoszeniowy na kurs (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• dostarczyć wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (ul. Zwierzyniecka 14, pok. 4);
• wygenerować z systemu IRK ankietę osobową (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową (ul. Zwierzyniecka 14, pok. 4);
• zawrzeć umowę o warunkach odpłatności za kurs (ul. Zwierzyniecka 14, pok. 4);
• Termin rekrutacji: do 21 lutego 2024 (o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłaty 

Studenci PB, pracownicy PB, członkowie rodziny pracownika PB*:  5 zł/ godz. 

• Opłata za kurs 52-godzinny (zajęcia 2x tyg.): 260 zł 
• Opłata za kurs 26-godzinny (zajęcia 1x tyg.): 130 zł

* Członkowie rodziny pracownika PB uprawnieni do zniżki to: współmałżonek, dzieci i młodzież ucząca się do 25 r.ż.

Osoby spoza PB:  15 zł/ godz. 

• Opłata za kurs 52-godzinny (zajęcia 2x tyg.): 780 zł 
• Opłata za kurs 26-godzinny (zajęcia 1x tyg.): 390 zł

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w 2 ratach.