Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Cyberbezpieczeństwo, edycja I – specjalność: Administrator Bezpieczeństwa Sieci

Szczegóły
Kod ABS_WI_2020_2021
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 16
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 118
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel.(85) 746 90 99
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • DYPLOM
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (06.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Cyberbezpieczeństwo jest dziedziną interdyscyplinarną wymagającą elastycznych ekspertów posiadających ugruntowaną wiedzę m.in. z zakresu: bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, kryptografii, bieżących przepisów prawnych oraz posiadających wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne.

Program nauczania studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo dostosowany jest do wymagań współczesności oraz kształtujących ją norm i trendów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz systemów i sieci informatycznych.

Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji zarówno absolwentom studiów z dyscypliny informatyki technicznej i telekomunikacji oraz informatyki jak również absolwentom innych kierunków studiów posiadających wiedzę praktyczną z obszaru informatyki. Minimalnym wymogiem stawianym przed kandydatami jest posiadanie umiejętności programowania w dowolnym języku.

Opis studiów 

Program studiów 

Program studiów został przygotowany we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) na podstawie umowy zawartej z Politechniką Białostocką. Zgodnie z umową, część zajęć będzie realizowana przez pracowników wydelegowanych przez NASK.

Studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo – specjalizacja: „Administrator bezpieczeństwa sieci” trwają dwa semestry, po czym istnieje możliwość kontynuacji nauki na trzecim semestrze przy wyborze specjalizacji:
• „Administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego";
• „Inżynieria bezpieczeństwa sieci".

Podstawowy program studiów (251 godzin: wykłady, warsztaty i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: •Administracja systemami GNU Linux, •Koncepcje systemów operacyjnych, •Podstawy programowania skryptów, •Podstawy sieci komputerowych, •Podstawy kryptografii, •Zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa, •Podstawy bezpieczeństwa sieci i systemów IT, •Regulacyjne, strategiczne i etyczne aspekty cyberbezpieczeństwa, •Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, •Ochrona sieci komputerowych, •Projekt zespołowy, •Technologie sieciowe i protokoły, •Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, •Bezpieczeństwo w standardzie – normy w cyberbezpieczeństwie.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 118), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• od roku akademickiego 2020/2021 opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 6 lipca - 30 września 2020 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4600,00zł
Opłata za cały rok: 9200,00zł
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.