Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aplikacje Internetowe Front-End Development, edycja VII

Szczegóły
Kod FRONT_WI_2020_2021
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 118
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel.(85) 746 90 99
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • DYPLOM
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.07.2020 08:00 – 16.10.2020 23:59)

Studia podyplomowe na kierunku „Front-End Development” skierowane są w głównej mierze do osób, które nie miały styczności z programowaniem. Autorzy planu studiów zakładają, że niezbędną wiedzę programistyczną uczestnik zdobędzie w trakcie nauki na obu semestrach studiów. Jednak, przed rozpoczęciem studiów wymagane będzie samodzielne ukończenie przez kandydata kilku lekcji z kursu “HTML5/CSS” (np. w serwisie Udemy) lub obejrzenie materiału na YouTube np. „Strona internetowa od zera. Cały kod HTML 1/4” (https://www.youtube.com/watch?v=TZMVsQkDs58). Jeśli temat Cię nie wystraszy możesz aplikować na kierunek. Pozytywny odbiór lekcji określa wymagania wstępne dla kierunku studiów i będzie podstawą do podjęcia decyzji przez samego kandydata. Dzięki temu kandydat sam musi zdecydować czy pojęcia, z którymi się zapoznawał odpowiadają jego wyobrażeniom o tematyce studiów. Wymagany zakres HTML5/CSS to: język znaczników, znaczniki, struktura podstawowej strony, standard HTML5, znaczniki semantyczne HTML5.

Studia są przeznaczone dla każdego, kto chce swoją przyszłość związać z tworzeniem serwisów internetowych. Kandydaci nie muszą posiadać wykształcenia technicznego, gdyż jedynym, najbardziej technicznym elementem edukacji jest nauka programowania w języku JavaScript. Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach juniora określanych na runku pracy jako Web Developer, Web Designer czy Front-End Developer w zespołach programistycznych, agencjach interaktywnych jak i innych firmach związanych w rynkiem WEB Development.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Aplikacje Internetowe Front-End Development" trwają dwa semestry.

Program studiów (275 godzin: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Podstawy programowania HTML5/CSS3 Podstawy programowania JavaScript Tworzenie szablonów HTML na podstawie projektów graficznych Narzędzia front-end developera 1 Web Design – Wprowadzenie Projektowanie User Experience Zaawansowane techniki programowania HTML5/CSS3 – Responsive Web Design Język JavaScript w praktyce Web Design – Zagadnienia zaawansowane Zaawansowane frameworki JavaScript Narzędzia Front-End Developera 2.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 118), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• od roku akademickiego 2020/2021 opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 6 lipca - 16 października 2020 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 3200,00zł 
Opłata za cały rok: 6400,00zł 
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.