Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

JavaScript Developer, edycja III

Szczegóły
Kod JS_WI_2020_2021
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 118
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel.(85) 746 90 99
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • DYPLOM
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (06.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Studia podyplomowe na kierunku „JavaScript Developer” skierowane są w głównej mierze do osób, które nie miały styczności z programowaniem. Autorzy planu studiów zakładają, że niezbędną wiedzę programistyczną uczestnik zdobędzie w trakcie nauki na obu semestrach studiów. Jednak, przed rozpoczęciem studiów wymagane będzie samodzielne ukończenie przez kandydata kilku lekcji z kursu “ Podstawy JavaScript” (np. w serwisie Udemy) lub obejrzenie materiału na YouTube „Podstawy programowania w JavaScript w 60 MINUT” (https://www.youtube.com/watch?v=udxqsJXJM5Q). Jeśli temat Cię nie wystraszy możesz aplikować na kierunek. Pozytywny odbiór lekcji określa wymagania wstępne dla kierunku studiów i będzie podstawą do podjęcia decyzji przez samego kandydata. Dzięki temu kandydat sam musi zdecydować czy pojęcia, z którymi się zapoznawał odpowiadają jego wyobrażeniom o tematyce studiów. Wymagany zakres JavaScript to: zmienne, operatory, ciągi znaków, konsola, instrukcje warunkowe, pętla for i funkcje.

Studia dostarczą uczestnikowi wiedzy i umiejętności nt. zagadnień dotyczących wytwarzania nowoczesnych aplikacji internetowych i systemów z wykorzystaniem języka JavaScript i technologii powiązanych. Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na rynku pracy jako JavaScript Junior Developer w firmach związanych z wytwarzaniem aplikacji WWW. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu programowania języka JavaScript, budowy stron internetowych, standardów i technologii WWW oraz pracy w zespole developerskim. Student zdobywa wiedzę w oparciu o praktyczne przykłady oraz doświadczenie kadry dydaktycznej.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "JavaScript Developer" trwają dwa semestry.

Program studiów (257 godzin: wykład i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Programowanie w języku JavaScript • Angular od podstaw - Programowanie aplikacji Web • Framework i ekosystem React - Wprowadzenie • NodeJS - środowisko i technologia ServerSide 1 • Podstawy Agile i Scrum • Metodyka DevOps • Zaawansowane zagadnienia języka JavaScript • Zawansowane programowanie aplikacji w Angular • Framework i ekosystem React - sem. 2 • NodeJS - środowisko i technologia ServerSide 2 • Wytwarzanie oprogramowania z wykorzystaniem Agile i Scrum.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 118), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• od roku akademickiego 2020/2021 opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 6 lipca - 30 września 2020 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 3200,00zł
Opłata za cały rok: 6400,00zł
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.