Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Marketing Internetowy, edycja VII

Szczegóły
Kod MI_WI_2020_2021
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 118
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel.(85) 746 90 99
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • DYPLOM
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (06.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Studia poświęcone są wykorzystywaniu nowych mediów w prowadzeniu biznesu, pracy czy realizowaniu swojej pasji! Jesteś przedsiębiorcą, freelancerem, blogerem, pasjonatem? Podczas studiów dowiesz się, na czym polega prowadzenie działań marketingowych w Internecie. Zdobyta wiedza pomoże Ci w realizacji nowych przedsięwzięć oraz budowaniu wizerunku marki. Pod okiem ekspertów z całej Polski nauczysz się jak: • Planować działania marketingowe i kreatywne kampanie w Internecie •Prowadzić działania w mediach społecznościowych • Samodzielnie korzystać z nowoczesnych narzędzi marketingowych • Skutecznie zwrócić uwagę klientów na swoją markę • Prawidłowo budować współpracę ze specjalistycznymi agencjami.

Absolwenci pozyskają wiedzę z zakresu: pojęć związanych z marketingiem internetowym, Public Relations, mediami społecznościowymi i biznesem elektronicznym, przygotowywania planu wdrożenia i strategii, opracowywania planu marketingowego i promocji, określania potrzeb finansowych na start i początkowy etap realizacji projektu, zagadnień związanych z ideą realizacji biznesu w modelu elektronicznym, przypadków biznesowych case-study na bazie przykładów firm/realizacji godnych uznania.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Marketing Internetowy" trwają dwa semestry.

Program studiów (238 godzin: wykłady, warsztaty i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Komunikacja w nowych mediach Strategia i budowanie marki Marketing Treści - Webwriting i kreacja Internet jako pole badań Zarządzanie biznesem w Internecie Serwisy WWW - Rodzaje i przeznaczenie Pozyskiwanie ruchu w Internecie Storytelling i twórcy internetowi Biznes w Internecie - Prawo i planowanie Komunikacja Mobile i User Experience Kampanie - Działania płatne w Internecie Projekt zaliczeniowy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 118), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• od roku akademickiego 2020/2021 opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 6 lipca - 30 września 2020 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 2800,00zł
Opłata za cały rok: 5600,00zł
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.