Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa, edycja IV

Szczegóły
Kod UX_WI_2020_2021
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 118
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel.(85) 746 90 99
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • DYPLOM
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (06.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego projektowania User Experience oraz analityki internetowej.
Połączenie projektowania User Experience z analityką internetową pozwala absolwentowi na uzyskanie pełnego zakresu wiedzy nie tylko projektowej, ale również analitycznej, dotyczącej serwisów WEB oraz Mobile. Dzięki temu absolwent będzie posiadał niezbędne umiejętności w zakresie projektowania, analizy i optymalizacji rozwiązań internetowych i aplikacji mobilnych.

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje, zaktualizować posiadaną już wiedzę, czy zmienić dotychczas wykonywany zawód. Studia adresowane są do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień projektują rozwiązania internetowe.
Absolwent studiów podyplomowych będzie wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na runku pracy jako UX Designer, UX Specialist, Projektant UX/UI, UX Researcher, Web Analyst, Digital Marketing Analyst, Analityk Internetowy w agencjach interaktywnych.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa" trwają dwa semestry.

Program studiów (220 godzin: wykłady, warsztaty i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Wprowadzenie do User Experience • Zarządzanie projektami i analiza wymagań biznesowych • Technologie internetowe i standardy WWW oraz Mobile • Psychologia poznawcza w projektowaniu UX • Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics • Wdrażanie analityki webowej przy użyciu Google Tag Manager • Optymalizacja konwersji w serwisach • Strategia projektowania produktów cyfrowych • Projektowanie UX – Badania Potrzeb • Modelowanie procesów i szkicowanie rozwiązań • Prototypowanie produktu WEB - makiety funkcjonalne • Prototypowanie dla Mobile - makiety aplikacji • Projektowanie UX – Badania użyteczności • WEB Design i jego rola w projektowaniu User Experience • Problemy biznesowe i rozwiązania - Wykłady zamawiane • Projekt zaliczeniowy - Mentoring w ramach projektów • Systemy Konwersacyjne – Boty jako UI.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 118), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• od roku akademickiego 2020/2021 opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 6 lipca - 30 września 2020 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 3200,00zł
Opłata za cały rok: 6400,00zł
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.