Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka - Technologie ICT i Programowanie, edycja XI - 2021/2022

Szczegóły
Kod INF_WI_2021_2022
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • DYPLOM
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 31.10.2021 23:59)

Studia podyplomowe na kierunku „Informatyka - technologie ICT i programowanie” przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje, zaktualizować posiadaną już wiedzę, czy zmienić dotychczas wykonywany zawód. Głównym celem kształcenia na kierunku Informatyka jest uzyskanie wiedzy informatycznej, pozwalającej na wejście w świat Informatyki i poznanie podstaw tworzenia rozwiązań informatycznych w zakresie aplikacji komputerowych i serwisów internetowych.
Studia wprowadzają uczestników w świat zagadnień systemów komputerowych i dedykowanego oprogramowania narzędziowego i systemowego. Program studiów jest przygotowany głównie z myślą o zdobyciu wiedzy związanej z programowaniem, działaniem systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych i baz danych. Najważniejszym elementem studiów jest nauka programowania obiektowego i zagadnień z tym związanych, od podstaw. Dopełnieniem materiału jest wiedza z zakresu sieci komputerowych, technologii sieciowych i standardów WWW.

Absolwenci tych studiów będą mogli podjąć pracę w firmach, organizacjach, czy jednostkach administracji wykorzystujących systemy informatyczne. Wiedza zdobyta w czasie studiów to także pierwszy krok, który może pozwolić na pracę w firmach wytwarzających i wdrażających rozwiązania informatyczne.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Informatyka – technologie ICT i programowanie" trwają dwa semestry.

Program studiów (300 godzin: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Wprowadzenie do architektury komputerów i systemów informatycznych  • Bazy danych • Systemy operacyjne • Programowanie z elementami  algorytmiki • Technologie sieciowe i standardy WWW • Techniki zapewniania jakości oprogramowania • Programowanie obiektowe i  zdarzeniowe • Inżynieria oprogramowania i analiza biznesowa • Programowanie aplikacji  internetowych • Bezpieczeństwo systemów  informatycznych • Wprowadzenie do biometrii • Projektowanie UX i interfejsów użytkownika.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 019), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 1 czerwca - 31 października 2021 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 3000,00zł 
Opłata za cały rok: 6000,00zł 
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.