• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo Systemów i Sieci Komputerowych, edycja VI - 2023/2024

Szczegóły
Kod BSSK_WI_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.06.2023 08:00 – 29.09.2023 15:00)

Studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych” przeznaczone są dla osób pragnących podjąć pracę w firmach, organizacjach czy jednostkach administracji wykorzystujących systemy informatyczne i sieci komputerowe na stanowiskach związanych z projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów oraz sieci komputerowych. Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania i utrzymania systemów i sieci komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z bezpieczeństwem przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych. 
Studia skierowane będą do osób posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury sieciowej.

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy z systemami i sieciami komputerowymi oraz nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i zarządzania systemami oraz sieciami komputerowymi, jak również rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu urządzeń, systemów i sieci komputerowych. Dodatkowo program studiów obejmuje treści pozwalające uczestnikom przygotować się do egzaminów prowadzących do uzyskania renomowanych certyfikatów z zakresu systemów i sieci komputerowych wydawanych m.in. przez Cisco, Microsoft, czy LPI. Zadania w czasie zajęć będą realizowane z wykorzystaniem systemów operacyjnych: Linux, Windows, RouterOS oraz Cisco IOS.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo  Systemów i Sieci Komputerowych" trwają dwa semestry.

Program studiów (300 godzin: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Administracja systemami Linux - LPIC-1 • Administracja systemami Windows I • CCNA R&S: Wprowadzenie do sieci komputerowych • Kryptografia • Wprowadzenie do systemu Linux • Cyberbezpieczeństwo w praktyce - studia przypadków 1 • Ochrona danych osobowych w internecie • Administracja systemami Linux - LPIC-2 • Administracja systemami Windows II • CCNA R&S: Podstawy przełączania i routingu • Bezpieczeństwo sieci komputerowych • Sieci bezprzewodowe • Testy penetracyjne • Cyberbezpieczeństwo w praktyce - studia przypadków 2 • Protokoły rutingu sieciowego  • Bezpieczeństwo klasy enterprise • Współczesne systemy firewall.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• załączyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 019), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 26 czerwca - 29 września 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4300,00zł 
Opłata za cały rok: 8600,00zł

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.