• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Lean Management, edycja VII - 2023/2024

Szczegóły
Kod LM_WIZ_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
Katedra Zarządzania Produkcją
pokój 116 KS
ul. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Lean Management
dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka
poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00
tel. (85) 746 98 49
kom. 500 384 053
e.dembicka@pb.edu.pl
Adres WWW https://wiz.pb.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/lean-management/
Wymagany dokument
  • Dyplom
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (21.06.2023 08:00 – 31.10.2023 23:59)

Studia podyplomowe Lean Management są realizowane w partnerstwie organizacyjnym z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, największą organizacją skupiającą przedsiębiorców na Podlasiu. 

Partnerami merytorycznymi studiów są LeanQ Team z Gdańska oraz Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński z Jeleniej Góry. 

Lean Management to aktualnie najbardziej skuteczna metoda zarządzania firmą, dająca szybką poprawę produktywności i konkurencyjności oraz znaczne ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów oraz satysfakcji pracowników firmy. Jest to obecnie najpopularniejsza koncepcja wdrażana w polskich i europejskich firmach. 

Celem studiów jest dostarczenie Słuchaczom solidnej wiedzy praktycznej dotyczącej uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean. 

Proponujemy naszym Słuchaczom studia o charakterze praktycznym, prowadzone przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu. Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w zakładach produkcyjnych, co umożliwia praktyczne przećwiczenie wiedzy zdobytej w salach wykładowych. 

Studia są skierowane do osób pełniących funkcję: 
• inżyniera procesu 
• kierownika produkcji i innych procesów 
• specjalisty doskonalenia, jakości, Lean 
• szefa produkcji, kierownika zakładu, oddziału 
• oraz do osób zarządzających firmami, które podjęły transformację Lean lub szukają sprawdzonej drogi rozwoju. 

Oferta studiów jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych PARP, co daje Słuchaczom możliwość ubiegania się o wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń. 

Absolwent studiów podyplomowych Lean Management: 

• posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności aby pełnić funkcję menedżera Lean w zakładzie o dowolnym profilu działalności 
• jest przygotowany aby być liderem Lean na różnych szczeblach w firmie 
• potrafi właściwie dobierać narzędzia oraz stosować odpowiednie zasady konieczne dla zafunkcjonowania Lean 
• potrafi pokierować transformacją Lean w dowolnej firmie 
• jest dobrze przygotowany w zakresie tzw. miękkich uwarunkowań stosowania Lean, takich jak: przekonywanie zespołu, budowanie zespołów, pobudzanie kreatywności oraz motywowanie pracowników 
• może pełnić funkcję doradczą w projektach transformacji Lean w firmach. 

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe Lean Management trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin dydaktycznych. Program studiów został tak opracowany, aby również osoby posiadające wykształcenie wyłącznie inżynierskie, mogły odnieść pełne korzyści i po ich ukończeniu zostać profesjonalnym kierownikiem/specjalistą Lean. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym. Program przewiduje 11 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) oraz 1 zjazd jednodniowy. Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 godzin dydaktycznych odbywających się w godzinach 8–16.

Zaliczenia 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Lean Management jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów. 

Na zakończenie studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej oraz certyfikaty wydane przez przedsiębiorstwa będące partnerami merytorycznymi studiów podyplomowych Lean Management. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu ukończenia studiów (online);
• dostarczyć wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów do sekretariatu, celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, p. 116 KS – budynek Szanghaj, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu);
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 21 czerwca - 31 października 2023 lub do wyczerpania limitu miejsc (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 2700,00zł 
Opłata za cały rok: 5400,00zł