• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Menadżer E-Commerce, edycja II - 2023/2024

Szczegóły
Kod ME_WI_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.06.2023 08:00 – 29.09.2023 15:00)

Podczas studiów uczestnicy dowiedzą się na czym polega prowadzenie działań w obszarze handlu elektronicznego za pomocą Internetu i kanałów social media. Uzyskana wiedza ma pomóc w realizacji nowych przedsięwzięć lub transformacji istniejących przedsiębiorstw, rozszerzając pola działań o usługi w obszarze handlu elektronicznego. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą w stanie samodzielnie przygotować strategię rynkową dla sklepu internetowego i koordynować działania związane z jego uruchomieniem oraz funkcjonowaniem.

Podczas zajęć, uczestnicy, krok po kroku realizują projekt zaliczeniowy (w ramach projektów cząstkowych), zawierający kolejne elementy strategii, według określonego schematu i scenariusza:

• analiza potencjału rynku i konkurencji,

• analiza klienta i zdefiniowanie grup docelowych,

• budowa oferty produktowej dopasowanej do grupy docelowej,

• stworzenie propozycji wartości,

• opracowanie języka komunikacji i charakteru marki,

• wybór taktyk dla stworzonego sklepu,

• wybór narzędzi niezbędnych do realizacji strategii: technologia, narzędzia komunikacji, narzędzia wsparcia obsługi klienta, automatyzacja marketingu,

• dobór kanałów komunikacji marketingowej,

• dobór kluczowych partnerstw i określenie niezbędnych zasobów,

• budowa kompetencji i zespołu,

• dobór narzędzi finansowania działalności,

• wdrożenie regulaminów i prawnych wymogów dla sklepu internetowego.

 

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni mieć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi, Internetem, usługami i możliwościami świadczenia usług przez Internet oraz działaniem social mediów.

Niezbędną wiedzę dotyczącą podstaw marketingu i nowych mediów uczestnik zdobędzie od początku, w trakcie nauki na I semestrze niniejszych studiów.

Studia kierowane są głównie do osób zajmujących stanowiska kierownicze, przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi e-commerce w zarządzaniu, budowie strategii, planowaniu i realizacji działań w obszarze handlu elektronicznego. 

 

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Menadżer E-Commerce" trwają dwa semestry.

Program studiów (184 godziny: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Strategia i podstawy handlu elektronicznego • Narzędzia marketingowe w handlu elektronicznym 1 • Analiza efektywności kanałów sprzedaży online • Pozyskiwanie ruchu w działaniach online • Platformy sprzedażowe w e-commerce - Wprowadzenie • Przygotowanie strategii i ramy prawne działań online • Modele i strategie wdrażania e-commerce • Narzędzia marketingowe w handlu elektronicznym 2 • Model ekonomiczny i optymalizacja konwersji w sklepach internetowych • Platformy sprzedażowe w e-commerce – Allegro i Ekspansja zagraniczna • Zarządzanie handlem elektronicznym • Technologie i aplikacje wykorzystywane w budowie ekosystemu e-commerce

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Forma zajęć: około 150h zajęcia stacjonarne oraz około 30h zajęć online.

Zaliczenia 

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);

• załączyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, pokój 019), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;

• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;

Termin rekrutacji: 26 czerwca - 29 września 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4300,00zł
Opłata za cały rok: 8600,00zł

PROMOCJA: Czesne w wysokości 8000,00zł dla zgłoszeń rekrutacyjnych do dnia 31 sierpnia 2023 r. Po tej dacie obowiązuje cena regularna: 8600,00zł.

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.