• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Marketing Internetowy, edycja X - 2023/2024

Szczegóły
Kod MI_WI_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.06.2023 08:00 – 29.09.2023 15:00)

Studia poświęcone są wykorzystywaniu nowych mediów w prowadzeniu biznesu, pracy czy realizowaniu swojej pasji! Jesteś przedsiębiorcą, freelancerem, blogerem, pasjonatem? Podczas studiów dowiesz się, na czym polega prowadzenie działań marketingowych w Internecie. Zdobyta wiedza pomoże Ci w realizacji nowych przedsięwzięć oraz budowaniu wizerunku marki. Pod okiem ekspertów z całej Polski nauczysz się jak: • Planować działania marketingowe i kreatywne kampanie w Internecie •Prowadzić działania w mediach społecznościowych • Samodzielnie korzystać z nowoczesnych narzędzi marketingowych • Skutecznie zwrócić uwagę klientów na swoją markę • Prawidłowo budować współpracę ze specjalistycznymi agencjami.

Absolwenci pozyskają wiedzę z zakresu: pojęć związanych z marketingiem internetowym, Public Relations, mediami społecznościowymi i biznesem elektronicznym, przygotowywania planu wdrożenia i strategii, opracowywania planu marketingowego i promocji, określania potrzeb finansowych na start i początkowy etap realizacji projektu, zagadnień związanych z ideą realizacji biznesu w modelu elektronicznym, przypadków biznesowych case-study na bazie przykładów firm/realizacji godnych uznania.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Marketing Internetowy" trwają dwa semestry.

Program studiów (238 godzin: wykłady, warsztaty i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Komunikacja w nowych mediach • Strategia i budowanie marki  Marketing Treści - Webwriting i kreacja  Internet jako pole badań  Zarządzanie biznesem w Internecie  Serwisy WWW - Rodzaje i przeznaczenie  Pozyskiwanie ruchu w Internecie • Storytelling i twórcy internetowi • Biznes w Internecie - Prawo i planowanie • Komunikacja Mobile i User Experience • Kampanie - Działania płatne w Internecie • Projekt zaliczeniowy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Forma zajęć: około 200h zajęcia stacjonarne oraz około 30h zajęć online.

Zaliczenia 

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• załączyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, p. 019), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 26 czerwca - 29 września 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4300,00zł
Opłata za cały rok: 8600,00zł

PROMOCJA: Czesne w wysokości 8000,00zł dla zgłoszeń rekrutacyjnych do dnia 31 sierpnia 2023 r. Po tej dacie obowiązuje cena regularna: 8600,00zł.

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.