• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Tester oprogramowania, edycja III - 2023/2024

Szczegóły
Kod TO_WI_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.06.2023 08:00 – 29.09.2023 15:00)

Studia poświęcone są zagadnieniom dotyczącym jakości oprogramowania, metodyk i narzędzi testowania oprogramowania i technologii powiązanych. Uczestnik poznaje od podstaw pojęcia związane z cyklem życia oprogramowania, uczy się narzędzi oraz poznaje podstawy języka JavaScript i jego możliwości istotnych w opracowywaniu skryptów testów automatycznych. 

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na rynku pracy jako Junior Tester oprogramowania, QA Tester, Software Quality Assurance, Software QA Tester w firmach związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w szczególności aplikacji WWW i mobilnych. Będzie posiadał także wiedzę i umiejętności z zakresu technologii i podstawowej analizy ruchu sieciowego, standardów i technologii WWW oraz pracy w zespole developerskim. Uczestnik zdobywa wiedzę w oparciu o praktyczne przykłady oraz doświadczenie kadry dydaktycznej. Po zakończeniu studiów uczestnik będzie posiadał, m.in. wiedzę i umiejętności:

• związaną z cyklem życia oprogramowania i teoretycznych podstawach procesu wytwarzania oprogramowania;

• pozwalającą na pracę z wykorzystaniem kluczowych dla branży IT procesów, metodyk i narzędzi testowania;

• w posługiwaniu się narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej pracy specjalisty Software Quality Assurance oraz dobrymi praktykami prowadzenia testów;

• w zakresie wybranych tematów testowania automatycznego i aplikacji mobilnych, zrozumienia procesu oraz wykorzystania wybranego narzędzia do prowadzenia testów automatycznych;

• dotyczące narzędzi i frameworków testowania automatycznego i będzie potrafił używać w pracy wybrane środowisko zintegrowane, należące do grupy najczęściej używanych;

• na temat metodyk pracy przy projektach - Agile i Scrum i kultury pracy deweloperów i tworzenia kodu oraz całego procesu;

• dotyczącą podstaw programowania w języku JavaScript i jego możliwości istotnych w opracowywaniu skryptów testów automatycznych;

• w zakresie wykorzystania wybranych narzędzi developerskich w pracy testera oprogramowania, m.in. Gita, Visual Studio Code oraz przygotowywania środowiska do testów, etc.

 

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki: 6 PRK.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni mieć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi, w szczególności związane z obsługą systemów operacyjnych i instalacją oprogramowania. Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia technicznego. Wymagane jest natomiast posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum średnio zaawansowanym, gdyż brak znajomości tego języka znacznie utrudni proces zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczestnika. 

 

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Tester Oprogramowania" trwają dwa semestry.

Program studiów (214 godzin: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Wprowadzenie do testowania oprogramowania i technologii ICT • Standardy WWW i podstawy ruchu sieciowego • Podstawowe narzędzia developerskie testera • Testowanie manualne • Wstęp do programowania w JavaScript • Testowanie automatyczne I - Wprowadzenie • Agile i Scrum – Metodyka pracy zwinnej w zespole • Testowanie Aplikacji Mobilnych • Programowanie obiektowe w JavaScript • Testowanie automatyczne II - Narzędzia • Podstawy SQL w pracy testera aplikacji 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);

• załączyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, pokój 019), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;

• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;

Termin rekrutacji: 26 czerwca - 29 września 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4300,00zł
Opłata za cały rok: 8600,00zł
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.