• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa, edycja VII - 2023/2024

Szczegóły
Kod UX_WI_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.06.2023 08:00 – 29.09.2023 15:00)

Studia podyplomowe "Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa" mają na celu przekazać kompleksową i zaawansowaną wiedzę w zakresie szeroko rozumianego projektowania User Experience oraz analityki internetowej. Dzięki połączeniu wspomnianych obszarów absolwent uzyska pełny zakres wiedzy nie tylko projektowej ale również analitycznej. Dzięki temu będzie posiadał niezbędne umiejętności w zakresie projektowania, analizy i optymalizacji rozwiązań internetowych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na runku pracy jako UX Designer, UX Specialist, Projektant UX/UI, UX Researcher, Web Analyst, Digital Marketing Analyst, Analityk Internetowy w agencjach interaktywnych jak i innych firmach branżowych związanych w rynkiem internetowym. Będzie posiadał bogatą wiedzę z zakresu procesu tworzenia rozwiązań internetowych od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań. Uczestnik zdobywa wiedzę w oparciu o praktyczne przykłady oraz doświadczenie kadry dydaktycznej.  

Po zakończeni studiów uczestnik będzie posiadał m.in. wiedzę na temat:

• tworzenia strategii produktowej i przeprowadzanie analizy wymagań dla tworzonego produktu

• prowadzenia analizy i projektowania produktów cyfrowych WEB i Mobile

• analizy wymagań użytkownika i prowadzenia badań

• tworzenia architektury informacji dla rozwiązań internetowych i mobilnych

• zasad użyteczności projektowanych rozwiązań

• projektowania i modelowania interakcji internetowych i mobilnych

• projektowania interfejsów – UI/UX

• prototypowania za pomocą narzędzia klasy Adobe XD, Figma, UXPin, Sketch

• rodzajów badań i testów użyteczności

• analizy ruchu i zachowania użytkowników w serwisach www

• wnioskowania na podstawie analizowanych danych

• optymalizacji serwisów WWW i współczynnika konwersji

• raportowania na podstawie analizowanych danych

• metodyk pracy przy projektach – Agile i Scrum

 

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni mieć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi.

Studia adresowane są do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień projektują rozwiązania internetowe i chcą uporządkować swoją wiedzę z dziedziny projektowania UX.

 

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa" trwają dwa semestry.

Program studiów (232 godziny: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Wprowadzenie do User Experience • Zarządzanie projektami i analiza wymagań biznesowych • Technologie internetowe i standardy WWW oraz Mobile • Psychologia poznawcza w projektowaniu UX • Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics • Wdrażanie analityki webowej przy użyciu Google Tag Manager • Strategia projektowania produktów cyfrowych • Projektowanie UX – Badania Potrzeb • Modelowanie procesów i szkicowanie rozwiązań • Prototypowanie produktu WEB – makiety funkcjonalne 1 • WEB Design i jego rola w projektowaniu User Experience 1• Prototypowanie dla Mobile – makiety aplikacji • Projektowanie UX – Badania użyteczności • Prototypowanie produktu WEB – makiety funkcjonalne 2 • WEB Design i jego rola w projektowaniu User Experience 2 • Problemy biznesowe i rozwiązania – Wykłady zamawiane • Projekt zaliczeniowy – mentoring w ramach projektów • Systemy Konwersacyjne – Boty jako Interfejs Użytkownika • Optymalizacja konwersji w serwisach internetowych • Jak prowadzić efektywne warsztaty UX z użytkownikami • Jak budować ścieżkę kariery w branży UX

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);

• załączyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu studiów podyplomowych (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, pokój 019), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;

• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;

Termin rekrutacji: 26 czerwca - 29 września 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 4300,00zł
Opłata za cały rok: 8600,00zł
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.