Unia Europejska

Szkolenia Wydział Informatyki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkolenie Front-End Development - 2021/2022

Szczegóły
Kod FRONT_SZKOL_2021_2022
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Informatyki pokój 019
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 90 99
kom. 789 284 909
wi.pd@pb.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 31.10.2021 23:59)

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom dotyczącym wytwarzania nowoczesnych aplikacji internetowych, ale koncentrują się na warstwie interfejsu użytkownika, czyli tym, co widzimy i obsługujemy w przeglądarce internetowej. Niniejsze szkolenie może stanowić zarówno uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości dotyczących programowania aplikacji internetowych, jak również być przeznaczone dla osób, które nie miały styczności z programowaniem. Autorzy planu szkolenia zakładają, że niezbędną wiedzę programistyczną w zakresie języka JavaScript, która jest istotna z punktu widzenia tworzenia tego typu rozwiązań internetowych, uczestnik zdobędzie w trakcie nauki tego przedmiotu na obu semestrach szkolenia. 

Absolwent szkolenia będzie wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na runku pracy jako Web Developer, Web Designer czy Front-End Developer w agencjach interaktywnych, jak i innych firmach branżowych związanych w rynkiem WWW. Będzie posiadał bogatą wiedzę z zakresu procesu tworzenia stron internetowych od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, aż do stworzenia zaawansowanych szablonów HTML. Uczestnik zdobywa wiedzę w oparciu o praktyczne przykłady oraz doświadczenie kadry dydaktycznej.  Po zakończeni szkolenia uczestnik będzie posiadał m.in. wiedzę:

• dotyczącą projektowania, designu, typografii i kompozycji z uwzględnieniem zastosowania tej wiedzy przy projektowaniu serwisów internetowych;

• na temat metodologii pracy przy projektach - PM Book, Scrum;

• opracowywania stron WWW na podstawie dostarczonego projektu graficznego;

• bieżących standardach kodowania w języku HTML5/CSS3 oraz technikach wytwarzania stron w technologii Responsive Web Design (RWD);

• na temat programowania stron WWW w języku JavaScript wykorzystując do tego popularne frameworki typu jQuery, itp.;

• testowaniu i walidacji budowanych rozwiązań pod kątem zgodności ze standardami W3C i wytycznymi budowania serwisów obsługiwanych przez różne przeglądarki;

• kodowaniu strony WWW z wykorzystaniem i zachowaniem standardów organicznego SEO dla stron internetowych;

• przyjętych standardach animacji i zachowań elementów na stronie określanych mianem User Experience;

• na temat obsługi programów graficznych, w tym w szczególności Adobe XD na potrzeby edycji obrazów oraz na potrzeby  przygotowania szablonów HTML.

 

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie powinni mieć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi, w szczególności związane z obsługą systemów operacyjnych. Kandydaci nie muszą posiadać wykształcenia technicznego. Niezbędną wiedzę programistyczną dotyczącą języka JavaScript, uczestnik zdobędzie od początku, w trakcie nauki tego przedmiotu na obu semestrach niniejszego szkolenia.

Niemniej, przed rozpoczęciem szkolenia wymagane będzie ukończenie kilku lekcji z kursu JavaScript, np. w serwisach e-learningowych CodecAdemy, UDemy Pluralsight lub podobnych. Pozytywne zaliczenie tych lekcji będzie podstawą do podjęcia decyzji przez samego uczestnika i definiuje wymagania wstępne dla szkolenia. Wymagany zakres to zrozumienie pojęć: zmienne, ciągi znaków, konsola, instrukcje warunkowe i funkcje.

 

Opis szkolenia

Program szkolenia 

Szkolenie "Front-End Development" trwa dwa semestry.

Program szkolenia (257 godzin: wykłady i pracownie komputerowe) obejmuje następujące przedmioty: • Podstawy programowania HTML5/CSS3 • Podstawy programowania JavaScript • Narzędzia front-end developera 1• Web Design - Wprowadzenie • Projektowanie User Experience • Zaawansowane techniki programowania HTML5/CSS3 • Język JavaScript w praktyce • Narzędzia do prototypowania i projektowania UI/UX • Zaawansowane Frameworki JavaScript • Narzędzia front-end developera 2 

Tryb szkolenia i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Ukończenie szkolenia

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na szkolenie (online);

• opłata rekrutacyjna nie jest pobierana;

Termin rekrutacji: 23 lipca - 31 października 2021 (o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 3200,00zł 
Opłata za cały rok: 6400,00zł 
Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 lub 8 rat.