• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Szczegóły
Kod SD-ISGE-2023-2024
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej
Dziedzina/dyscyplina naukowa Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 4 lata (8 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Mechaniczny pokój 340
poniedziałek – piątek od 07:30 do 14:30
tel.(85) 746 92 14
kom. 797 990 772
sdpb@pb.edu.pl
Adres WWW https://sdpb.pb.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.07.2023 08:00 – 01.09.2023 23:59)

Idea Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB):

Ideą Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB) jest interdyscyplinarne przygotowanie doktorantów do rozwoju naukowego poprzez samodzielny i dostosowany do naukowych potrzeb dobór przedmiotów prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną, o wysokich kompetencjach społecznych, kadrę. Absolwenci SDPB to osoby planujące i realizujące swoją karierę naukową, przygotowane do sprostania roli współczesnego naukowca – autorytetu w wybranej dyscyplinie naukowej oraz dydaktyka budzącego szacunek i społeczne zaufanie.

O programie

https://sdpb.pb.edu.pl/informacje-dla-doktorantow/programy-ksztalcenia/

Zasady rekrutacji

 Informacje na temat:

  • szczegółowych warunków organizacji naboru,
  • harmonogramu rekrutacji,
  • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w zakładce Informacje dla doktorantów:

https://sdpb.pb.edu.pl/

https://sdpb.pb.edu.pl/informacje-dla-doktorantow/rekrutacja/

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej zostały określone w uchwale nr 183/XX/XVI/2022 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2023/2024 odbywa się według następującego harmonogramu:

Data Czynności
30.06.2023 r. Przekazanie do Dyrektora pozytywnie zaopiniowanych przez rady dyscyplin tematyk
i zakresów rozpraw doktorskich.
17.07.2023 r.  –  01.09.2023 r. Rejestracja i zapisy do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w systemie IRK.
12.09.2023 r. – 14.09.2023 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisje rekrutacyjne.
20.09.2023 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji i listy przyjętych.
21.09.2023 r. – 27.09.2023 r. Składanie oryginałów dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (Wydział Mechaniczny pok. 340).