• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy i szkolenia 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs języka polskiego jako obcego (w trybie stacjonarnym) - 2023/2024

Szczegóły
Kod POLISH_LAB_KURS_STACJONARNY_2023_2024
Jednostka organizacyjna Studium Języków Obcych
Forma studiów Kurs stacjonarny (bez zajęć online)
Poziom kształcenia Kursy i szkolenia
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Adres komisji rekrutacyjnej Centrum Nowoczesnego Kształcenia
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
Studium Języków Obcych P2/06, P1/04
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek od 13:30 do 15:00 - P1/04
tel. (85) 746 91 41
piątek od 12:15 do 15:00 - P2/06
tel. (85) 746 91 43; 786 989 286
kursypl@pb.edu.pl
Adres WWW https://pb.edu.pl/sjo/polish-lab/kursy-jezyka-polskiego-jako-obcego/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (09.11.2023 12:00 – 30.11.2023 23:59)

Kursy języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2, B1, B2 (w trybie stacjonarnym) - 2023/2024

Jesteś zainteresowany szybką i intensywną nauką? Zapraszamy do naszego Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, gdzie z naszej oferty dobierzemy najbardziej optymalny kurs właśnie dla Ciebie! Z każdego kursu otrzymasz to, co najważniejsze – umiejętność komunikacji i praktyczną znajomość języka. Przygotuj się na całkowite zanurzenie w języku polskim!

Wyróżnia nas spersonalizowane i profesjonalne podejście do przyszłego kursanta, rzetelna rekrutacja oraz wysoka  jakość nauczania. Zanim trafisz do właściwej grupy językowej, sprawdzimy Twój poziom znajomości języka polskiego. Wybierzemy dla Ciebie najlepszy wariant. 

Nasze intensywne kursy to:

• dynamiczne, różnorodne i motywujące zajęcia;
• rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania;
• szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie języka – mówienie i rozumienie;
• gramatyka ćwiczona w autentycznych sytuacjach językowych;
• ciekawe gry i zadania językowe;
• interakcja z pozostałymi uczestnikami kursu;
• międzynarodowe grupy;
• koncentracja na indywidualne potrzeby kursantów.

Zajęcia są prowadzone przez kadrę Studium Języków Obcych – egzaminatorów Egzaminu Certyfikowanego i dydaktyków z wieloletnim doświadczeniem. Wysokiej klasy specjaliści od nauczania JPJO, doświadczeni metodycy władający biegle dodatkowo jednym lub dwoma językami obcymi są w stanie zapewnić najwyższą jakość nauczania.

Opis grup

Program kursu

Nasze Kursy są skierowane do osób dorosłych, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, wzbogacać słownictwo na wybranym poziomie oraz podnosić świadomość używania języka polskiego jako obcego.

Wiedza zdobyta na poszczególnych poziomach językowych:

Poziom A1 - Kursanci zapoznają się z prostą i łatwą komunikacją w sytuacjach z życia codziennego np. w sklepie, w autobusie, w hotelu, w restauracji. Potrafią się przedstawić, zadawać pytania i odpowiadać na nie. Opowiadają o sobie i swoich zainteresowaniach, a także zapoznają się z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi. Potrafią wyrazić nieskomplikowane  prośby, życzenia, zwrócić się o pomoc. Formułują proste wiadomości i czytają nieskomplikowane teksty dotyczące polskiej kultury, obyczajów.  

Poziom A2 - Kursanci pogłębią swoje umiejętności posługiwania się polską gramatyką i ćwiczą umiejętności skutecznego, konstruktywnego i pewnego porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziom B1 - Kursanci potrafią nie tylko nawiązać kontakt w celu zadawania pytań, uzyskania informacji, ale także włączania się do rozmów innych. Mogą być aktywnym uczestnikiem prostej dyskusji, potrafią wyrazić w prosty sposób swoje intencje, myśli i opinie oraz je uzasadnić. Wiedzą jak opowiadać o wydarzeniach  z przeszłości i planach na przyszłość.

Poziom B2 – Kursanci potrafią czytać ze zrozumieniem fragmenty współczesnej literatury polskiej, tłumaczyć teksty artykułów prasowych, potrafią podjąć i aktywnie uczestniczyć w dyskusji nie tylko na tematy życia codziennego, ale włącznie z tematami specjalistycznymi związanymi z jego zainteresowaniami. Potrafią wygłosić krótkie referaty przed audytorium i odpowiadać na konkretne zadawane pytania. Umieją przedstawić swoje poglądy i brać udział w dyskusji oficjalnej.  Znają i potrafią trafnie odczytać współczesne, powszechnie używane idiomy. 

Tryb kursu i częstotliwość zajęć

Kursy stacjonarne 60-godzinne odbywają się 2x w tygodniu w godzinach popołudniowych po 90 minut w okresie październik 2023 – luty 2024.

• kurs na poziomie A1 - poniedziałki i środy 18:00-19:30
• kurs na poziomie A2 - wtorki i czwartki 18:00-19:30
• kurs na poziomie B1 - wtorki i czwartki 17:30-19:00
• kurs na poziomie B2 – poniedziałki i środy 17:45 – 19:15

Zaliczenia 

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jest ukończenie kursu przy frekwencji min 80%. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wygenerować z systemu IRK formularz zgłoszeniowy na kurs (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• dostarczyć wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, ul. Zwierzyniecka 16, I piętro P1/04 lub II piętro P2/06 w godzinach pracy);
• dostarczyć uzupełnioną i podpisaną ankietę osobową (Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, ul. Zwierzyniecka 16, I piętro P1/04 lub II piętro P2/06 w godzinach pracy). Wzór ankiety osobowej do pobrania z systemu IRK (moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki);
• Termin rekrutacji: do 30 listopada 2023 (o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłaty 

Cena kursu uzależniona jest od liczby osób w grupie (min. 6 – maks. 11 osób).
W przypadku 60 godzin lekcyjnych zaczyna się już od 1143 zł (ze zniżkami).
W przypadku 30 godzin lekcyjnych zaczyna się już od 712  zł (ze zniżkami).

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 3 raty.